Skip to Content

سیدهاشم منتظری بارجین
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری میبد

نصب آگهی و نوشتن یادگاری بر روی ایستگاه های اتوبوس پیگرد قانونی و جریمه درپی دارد

یکی از اقدامات قابل توجهی که در سال گذشته به صورت گسترده در سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل همگانی میبد صورت گرفت آماده سازی، مکان یابی و نصب بیش از 45 جان پناه جدید برای ایستگاه های خطوط واحد می باشد.

الصاق برچسب های راهنما و نرخ قیمت

الصاق برچسب های راهنما و نرخ قیمت به منظور ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی برچسب های راهنمای سازمان حمل و نقل میبد بر روی کلیه مینی بوس های خط واحد الصاق شد. همچنین جهت...

جلسه هیأت مدیره سازمان حمل و نقل

جلسه هیأت مدیره سازمان حمل و نقل جلسه هیأت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه روز دوشنبه مورخ 19 فروردین 1392 با حضور اکثریت اعضا در محل سازمان برگزار شد.

نرخ انواع کرایه حمل و نقل عمومی سال 1392

نرخ انواع کرایه حمل و نقل عمومی سال 1392 نرخ انواع کرایه حمل ونقل عمومی درون شهری، ليست نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی، خطوط واحد و نرخ کرایه مینی بوسهای درون شهری...

افتتاح اولین پایانه مسافربری درون شهری

افتتاح اولین پایانه مسافربری درون شهری شنبه ۲۱ بهمن اولین پایانه مسافربری درون‌شهری میبد نیز در فضایی به وسعت نزدیک به 6000 مترمربع  به طور رسمی به بهره‌برداری رسید که...

کلاس آموزشی فرهنگ ترافیک رانندگان تاکسی تلفنی

گزارش تصویری کلاس آموزشی فرهنگ ترافیک رانندگان تاکسی تلفنی گزارش تصویری کلاس آموزشی فرهنگ ترافیک رانندگان تاکسی تلفنی مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱
Showing 7 - 12 of 14 results.
Items per Page 6
of 3