تماس با ماآدرس: میبد - بلوار بسیج - میدان شهرداری - کد پستی ۸۹۶۱۹۷۵۷۵۷
تلفن: ۳۲۳۵۲۰۴۱ (۰۳۵) الی ۴
فکس: ۳۲۳۵۲۰۴۵ (۰۳۵)
ایمیل: info@meybod.ir
سامانه پیام کوتاه: ارتباط مستقیم با شهردار:    ۸۹۰ ۶۹۰ ۳۰۰۰
  روابط عمومی:                  ۶۰ ۵۰ ۶۹ ۳۰۰۰