اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان پاسداران

به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به خصوص عابرین، پیاده روسازی خیابان پاسداران در دست بازسازی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به خصوص عابرین، پیاده روسازی خیابان پاسداران در دست بازسازی قرار گرفت.

نقوی شهردار میبد هدف از اجرای این پروژه را استانداردسازی معابر، بهبودعبور و مرور و افزایش رفاه حال شهروندان عنوان کرد و افزود: پیاده روهای شهر می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهیل عبور و مرور و رضایت شهروندان ایفا نماید.این پروژه شامل تخریب جدول های قدیمی و پیاده رو، اجرای جدولگذاری جدید، خاکبرداری، شفته، شن ریزی و موزایک فرش می باشد.

وی عنوان کرد: این پروژه به مساحت 5400 متر مربع و با اعتبار 6 میلیارد هم اکنون در دست اقدام است.


 اجرای عملیات بهسازی مسیر خیابان امام خمینی(ره)

پروژه بهسازی مسیر خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، پروژه بهسازی مسیر خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است این پروژه شامل جدول گذاری به مساحت 3600 متر، آسفالت به متراژ 22000 متر مربع و با توجه به اهمیت رفاه حال شهروندان تعداد پارکینگ حاشیه ای در این محدوده براساس عریض بودن پیاده رو و عدم مشکلات تردد برای شهروندان در پیاده روها در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است این پروژه با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد در شهرویور ماه به پایان می رسد. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره250مورخ 99/4/4 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف) از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اقدام نماید. لذا متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف)  2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ4/000/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/11 تا تاریخ  99/4/17 و مبلغ خرید اسناد1/000/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/4/18 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/5/1 ساعت 9 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مناقصه

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

برآورد و ریز تجهیزات کارگاه

سازه

معماری

اسناد ارزیابی کیفی

سایت پلان

شرایط خصوصی پیمان

موقعیت پلان

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

اصلاحیه مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

 


 اسناد مزایده جایگاه CNG آزادگان مرحله دوم

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره 175مورخ 99/3/11 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به اجاره جایگاه CNG بلوار آزادگان میبد واقع  در جنب پارک نشاط به شرکتهای صلاحیت دار(دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن شرایط ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده:  اجاره جایگاه CNG بلوار آزادگان میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ25/200/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان  ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/15 تا تاریخ 99/4/21 و مبلغ خرید اسناد 500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و محل دریافت آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ  99/4/22 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ 99/5/1 ساعت 13در محل شهرداری 6- هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                                          

شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مزایده:

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه عدم افشاء و محرمانگي اطلاعات پيمانكاران

قانون منع مداخله

فرم بیمه

برگ پیشنهاد قیمتتجدید مزایده اجاره جایگاه CNG ورودی میبد

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره175مورخ 99/3/11 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به اجاره جایگاه CNG ورودی شهر میبد از سمت یزد به شرکتهای صلاحیت دار(دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن شرایط ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG ورودی شهر میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ  28/200/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/15 تا تاریخ 99/4/21 و مبلغ خرید اسناد500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و محل دریافت آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ  99/4/22 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/5/1ساعت13:30 در محل شهرداری 6- هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                  

                                         شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

 

 

اسناد مزایده:

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات پيمانكاران

قانون منع مداخله

فرم بیمه

برگ پیشنهادی قیمت


نمایش 1 - 5 از 956 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 192