نرخ انواع کرایه حمل ونقل عمومی درون شهری، ليست نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی، خطوط واحد و نرخ کرایه مینی بوسهای درون شهری (کارخانجات) در سال 1392 اعلام شد.

(دریافت) نرخ انواع کرایه حمل ونقل عمومی درون شهری، ليست نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی، خطوط واحد و نرخ کرایه مینی بوسهای درون شهری (کارخانجات) در سال 1392

به منظور دریافت لیست نرخ ها بر روی دریافت کلیک کنید یا بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه ...Save target as را انتخاب نمایید.