یکی از اقدامات قابل توجهی که در سال گذشته به صورت گسترده در سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل همگانی میبد صورت گرفت آماده سازی، مکان یابی و نصب بیش از 45 جان پناه جدید برای ایستگاه های خطوط واحد می باشد که با صرف هزینه ای بیش از 35 میلیون تومان جلوه ای خاص به شهر میبد داده است اما متأسفانه برخی از شهروندان که تعداد آنها محدود است به هر دلیلی زیبایی را از چهره شهر می گیرند. کارهایی که شاید ساده و بی اهمیت باشد اما مانند لکه ای سیاه بر چهره شهر می نمایاند.

عده ای با دیوارنویسی و نوشتن یادگاری بر روی ایستگاه های اتوبوس مرتکب عملی ناشایست می شوند کاری که پیگرد قانونی دارد و محاکمه قضایی، جریمه و حتی حبس به صورت حکم تعزیری برای فرد متخلف در پی خواهد داشت.

شهرداری میبد به ویژه سازمان حمل و نقل همگانی شهری میبد به طور جدی پیگیر این رفتارهای ناخوشایند هستند تا کسانی را که با زیبایی شهر دشمنی دارند به دست قانون بسپارند.