در روز چهارشنبه مورخ 8 آبان 1392 فاز یک جلسه ساماندهی تاکسی‌های درون شهری با حضور محمدحسین هدائی (شهردار میبد) و محمدحسین دهقانی (مدیرعامل سازمان حمل و نقل) و رانندگان تاکسی های درون شهری در سالن همایش های شهرداری میبد برگزار شد.

مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

1- حضور دائمی تاکسی های درون شهری در نقاط مختلف شهر

2- تعیین ایستگاه و محدوده توقف تاکسی های درون شهری

3- بررسی مشکلات رانندگان تاکسی های درون شهری