در روز یکشنبه مورخ 26 آبان 1392 جلسه ساماندهی ناوگان خط واحد و بررسی مشکلات مربوط به آن، با حضور محمدحسین هدائی (شهردار میبد) و محمدحسین دهقانی (مدیرعامل سازمان حمل و نقل) و رانندگان خط واحد از ساعت 20 الی 22 در سالن همایش های شهرداری میبد برگزار شد.