صفحه اصلی - Meybod Pto

سیدهاشم منتظری بارجین
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری میبد

نصب آگهی و نوشتن یادگاری بر روی ایستگاه های اتوبوس پیگرد قانونی و جریمه درپی دارد

یکی از اقدامات قابل توجهی که در سال گذشته به صورت گسترده در سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل همگانی میبد صورت گرفت آماده سازی، مکان یابی و نصب بیش از 45 جان پناه جدید برای ایستگاه های خطوط واحد می باشد.

الصاق برچسب های راهنما و نرخ قیمت

به منظور ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی برچسب های راهنمای سازمان حمل و نقل میبد بر روی کلیه مینی بوس های خط واحد الصاق شد. همچنین جهت رفاه مسافرین برچسب نرخ قیمت تاکسی های درون شهری...

نرخ انواع کرایه حمل و نقل عمومی سال 1392

نرخ انواع کرایه حمل ونقل عمومی درون شهری، ليست نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی، خطوط واحد و نرخ کرایه مینی بوسهای درون شهری (کارخانجات) در سال 1392 اعلام شد. (دریافت) نرخ انواع...
— بند لكل صفحه
عرض ٧ - ١٢ من ١٤ نتائج.