تماس با ماآدرس: میبد - بلوار آیت الله مدرس - نرسیده به میدان آیت الله اعرافی (ره) - نبش کوچه حکمت 26 - کدپستی 8964136317
تلفن: ۳۲۳۲۹۱۸۰ (۰۳۵) الی ۳
فکس: ۳۲۳۲۹۱۸۰ (۰۳۵)
ایمیل: pto@meybod.ir