صفحه اصلی - شهرداری میبد

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات مرمت وساماندهی گذر تاریخی شاه جهان آباد

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات مرمت وساماندهی گذر تاریخی شاه جهان آباد را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر منطقه1 (بارجین وفیروزآباد)

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه1 (بارجین وفیروزآباد) را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

اجرای عملیات خط کشی های عابر پیاده مقابل مدارس، در آستانه آغاز سال تحصیلی

در آستانه بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر، عملیات خط کشی خطوط عابر پیاده مدارس و اجرای نوشتارهای احتیاط، با هدف ایمن سازی در دست اجرا قرار گرفت.

اجرای عملیات جدولگذاری خیابان امام خمینی (ره)

اجرای اقدامات جدولگذاری و با هدف ساماندهی معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب‌ ‌سازی پیاده‌روها و جداول حاشیه خیابان‌های سطح شهر در دستور کار قرار گرفت

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات مرمت وساماندهی گذر تاریخی شاه جهان آباد

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات مرمت وساماندهی گذر تاریخی شاه جهان آباد را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر منطقه1 (بارجین وفیروزآباد)

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه1 (بارجین وفیروزآباد) را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری خیابانهای سطح شهر میبد

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر میبد را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند. 

احداث پارکینگ جزیره ای در خیابان امام خمینی(ره)

باتوجه به افزایش ترافیک شهر و اهمیت تأمین فضای پارک خودروها جهت رفاه شهروندان، احداث 8 پارکینگ جزیره ای در خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل میدان جوان تا میدان ولیعصر(عج)، در دستور کار قرار گرفت.

اجرای عملیات خط کشی های عابر پیاده مقابل مدارس، در آستانه آغاز سال تحصیلی

در آستانه بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر، عملیات خط کشی خطوط عابر پیاده مدارس و اجرای نوشتارهای احتیاط، با هدف ایمن سازی در دست اجرا قرار گرفت.

اجرای عملیات جدولگذاری خیابان امام خمینی (ره)

اجرای اقدامات جدولگذاری و با هدف ساماندهی معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب‌ ‌سازی پیاده‌روها و جداول حاشیه خیابان‌های سطح شهر در دستور کار قرار گرفت

اجرای عملیات دیوارچینی خیابان شهید ابطحی

عملیات دیوارچینی خیابان شهید ابطحی واقع در شهرک شهدا در دستور کار قرار گرفت.

لایروبی و تخلیه نخاله رودخانه ده‌آباد

با توجه به نزدیک شدن به فصل بارش نزولات آسمانی، لایروبی و تخلیه مسیر رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت.

میبد زیبا را ببینیم

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد در یک نگاه

میبد شهر جهانی زیلو

تصاویری زیبا از میبد شهر دوست داشتنی

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد در یک نگاه